Czy wiesz, jaki jest główny łączący je element, i na czym polegają różnice między kasą fiskalną a drukarką fiskalną? Przede wszystkim, oba urządzenia służą do wystawiania rachunków i paragonów, ale różnią się znacznie wymiarami i funkcjami. Sprawdź, czy rzeczywiście działają one tak samo.

Czym różni się kasa fiskalna od drukarki fiskalnej?

Kasa fiskalna oraz drukarka fiskalna coraz częściej pojawiają się w zakładach usługowo-handlowych i są używane do wystawiania faktur. Zarówno kasy, jak i drukarki są formą rejestratorów obrotu i różnią się od siebie używanymi systemami, rodzajem urządzenia, parametrami technicznymi oraz używanymi metodami wystawiania faktur.

Kluczowe różnice pomiędzy kasami a drukarkami

Kasa fiskalna jest łączona bezpośrednio z terminalem płatniczym lub komputerem, który steruje procesem sprzedaży zgodnie z przepisami prawa. Kasa ma wbudowany wyświetlacz, a po wykonaniu transakcji wystawia paragon fiskalny.

Drukarka fiskalna jest połączona bezpośrednio z komputerem, który ją steruje. Nie ma wyświetlacza, ale po wykonaniu transakcji wydrukowuje paragon fiskalny.

Aby lepiej zrozumieć istotne różnice pomiędzy kasami a drukarkami fiskalnymi, wymieniamy poniższe punkty:

  • Systemy: kasy i drukarki fiskalne mogą korzystać z różnych systemów, w zależności od ich budowy. Kasa fiskalna używa systemu i plików, które instalowane są na twardym dysku, podczas gdy do drukarki fiskalnej służy specjalny oprogramowanie w postaci aplikacji internetowej.
  • Urządzenia: różne typy kas mają ręczny lub ruchomy automat, a drukarki fiskalne posiadają urządzenia łączące, takie jak porty szeregowe lub sieć LAN.
  • Parametry techniczne: kasy i drukarki mają różne parametry techniczne w zależności od marki i modelu. Na przykład drukarki mogą mieć szybkość drukowania do 3,1 czy 9,1 lini na sekundę, natomiast kasy mogą drukować do 10,5 lini na sekundę.
  • Metody wystawiania faktur: kasy i drukarki wystawiają paragony fiskalne w różnych formatach. Kasa wystawia paragon, kopię tego paragonu, a na koniec kopię paragonu, natomiast drukarka wystawia tylko paragon.

Podsumowanie

Podsumowując, kasa fiskalna i drukarka fiskalna to różne typy urządzeń, które służą do wystawiania faktur. Różnią się one m.in. systemami, parametrami technicznymi, rodzajem urządzeń oraz metodami wystawiania faktur. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednie urządzenie, które spełni wymagania Twojej firmy.