System płatności opiera się na skomplikowanych mechanizmach rozliczeniowych międzybankowych, które umożliwiają przepływ pieniędzy między różnymi instytucjami finansowymi. Te mechanizmy są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i szybkiego transferu środków między uczestnikami systemu. W artykule omówimy kluczowe aspekty funkcjonowania tych mechanizmów oraz zbadamy, jak wpływają one na nasze codzienne transakcje. Będziemy również analizować znaczenie systemów płatności dla stabilności gospodarczej i efektywności rynków finansowych.